บัตรสมาร์ทเพิร์ส - ใช้บัตรที่ไหน | Thai Smart Card

บัตรสมาร์ทเพิร์ส

วิธีใช้บัตร

สัญลักษณ์จุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส

ใช้บัตรที่ไหน (Where to use)

คุณสามารถใช้บัตร สมาร์ทเพิร์ส ได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้

เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวกสบายในการใช้จ่ายประจำวันและลดภาระในการใช้เงินสดย่อย และประหยัดเวลาในการซื้อสินค้า/บริการ บริษัทฯ จึงได้เตรียมสถานที่รับบัตรเพื่อรองรับการใช้จ่ายของผู้ถือบัตร ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ ร้านบังเทิง ร้านหนังสือ อาหารและเครื่องดื่ม สถานเสริมความงาม การเดินทาง สถานีบริการน้ำมัน และบริการต่างๆ