สมาร์ทเพิร์สออนไลน์ - การติดตั้งและการใช้งาน | Thai Smart Card

สมาร์ทเพิร์สออนไลน์

การติดตั้งและการใช้งาน

การติดตั้งและการใช้งาน (Installation and User Guide)

วิธีการตรวจสอบ IE8

วิธีการตรวจสอบ IE9

  • 1. เชื่อมต่อ Smart Card Reader ผ่าน USB Port เข้ากับเครื่อง Computer หรือ Notebook จากนั้นให้ใส่แผ่น Driver

  • 2. ไปที่ My Computer เลือก Drive E หรือ Drive สำหรับอ่านแผ่น จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ “Smart Purse Online Drive” เลือกที่ “autorun.exe”

  • 3. หน้าจอจะปรากฏดังภาพ ให้เลือก อุปกรณ์ EZ 100 PU

  • 4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติดตั้ง แล้วกดปุ่มตกลง ในที่นี้เลือกภาษาไทย

  • 5. หน้าจอจะแสดงผลกำลังเตรียมติดตั้งให้รอจน เข้าสู่หน้าจอยินดีต้อนรับเข้าสู่การติดตั้ง ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

  • 6. เข้าสู่หน้าจอพร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม ให้กดปุ่ม “ติดตั้ง” แล้วรอจนกระทั้งติดตั้งสำเร็จ

  • 7. เข้าสู่หน้าจอติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม “สิ้นสุด” เพื่อออกจากตัวช่วยติดตั้งกรณีเกิด FF24 : Java plugin can not use