สมาร์ทเพิร์สออนไลน์ - FAQs | Thai Smart Card

สมาร์ทเพิร์สออนไลน์

FAQs

FAQs

อุปกรณ์สำหรับใช้อ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ผ่านระบบสมาร์ทเพิร์สออนไลน์ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

EZ 100PU สำหรับบัตร Smart Purse ที่มีชิปบนหน้าบัตร และ

ACR 122U A9 สำหรับทั้งบัตรแบบมีชิปบนหน้าบัตรและมีชิปภายในบัตร

Internet Explorer7, Internet Explorer8, Internet Explorer9, Internet Explorer10, Internet Explore11, Chrome, Firefox

สำหรับ IE8 เลือกเมนู Help หรือ รูป ? แล้วเลือก About Internet Explorer

สำหรับ IE9 คลิกที่รูปเฟือง เลือก About Internet Explorer

สามารถทำตามขั้นตอนตามรายละเอียดในหน้า การติดตั้งและการใช้งาน

ให้ลูกค้าแจ้งเปลี่ยน Smart Card Reader ณ ร้านที่ลูกค้าซื้อ โดยจะมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด